HomeTin tức

Tổ công tác xã hội

TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

  1. Cơ cấu tổ chức – Nhân sự.

– Tổ trưởng:     CN Điều dưỡng Lưu Thị Thanh

– Tổng số: 04 nhân viên và mạng lưới tham gia CTXH có 14 người (thuộc các khoa, phòng BV)

  1. Lịch sử hình thành

Tổ Công tác xã hội (CTXH) thuộc Bệnh viện được thành lập năm 2015, có chức năng quản lí thống nhất, phối hợp các đơn vị trong và ngoài BV để tổ chức thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ CTXH cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh.

III. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ CTXH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác hỗ trợ, tư vấn về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh.

  • Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
  • Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật.
  • Vận động, tìm nguồn lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh  hiểm nghèo, khó khăn, cơ nhỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.
  • Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị. Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
  • Xây dựng mạng lưới, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội trong bệnh viện.
  • Quản lí, đào tạo và sử dụng có hiệu quả các nhóm tình nguyện viên trong phối hợp các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện.
  • Tổ chức các hoạt động  CTXH tại cộng đồng khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà từ thiện tại cộng đồng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BV phân công