MUA MÁY LIPLOP CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU
Hiện nay trên thị trường tràn lan những mẫu máy trị mồ hôi khác nhau. Và thực trạng nhức nhối nhất vẫn là tình trạng hàng nhái hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Máy trị mồ hôi Liplop được sản xuất bởi Công ty TNHH Xuất nhập…

CÁCH DÙNG MÁY TRỊ MỒ HÔI LIPLOP
Máy trị mồ hôi Liplop được sản xuất bởi công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Cahu. Ứng dụng công nghệ điện di ion trong việc điều trị việc tiết nhiều mồ hôi ở chân, tay, và cơ thể. Cách sử dụng máy và cơ chế vô cùng đơn giản, cùng chúng tôi…

TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI   Cơ cấu tổ chức – Nhân sự. – Tổ trưởng:     CN Điều dưỡng Lưu Thị Thanh – Tổng số: 04 nhân viên và mạng lưới tham gia CTXH có 14 người (thuộc các khoa, phòng BV) Lịch sử hình thành Tổ Công tác xã hội (CTXH) thuộc Bệnh viện…

QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH.   (Ban hành kèm theo Quyết định số ….   /QĐ-BVTN  ngày … tháng 01 năm 2017  của Giám đốc Bệnh viện đa khoa )   Chương 1…

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh   GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành…

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng  Của Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng…

                                                         QUY CHẾ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH ( Ban hành kèm theo Quyết định số…  ../QĐ-BVTN ngày… tháng 01 năm 2017  của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh)     Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Đối tượng…

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Tổ chức nhân lực. – Trưởng phòng: CNKT Đặng Thị Thu – Phó trưởng phòng: CNKT Triệu Thị Kim Oanh Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán : * Chức năng : – Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu…

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG   I.TỔ CHỨC: Trưởng phòng:       CN. Phan Thị Thơm Nhân sự: 02 cán bộ, nhân viên CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt; Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện…