Thay đổi thái độ phục vụ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải tiến chất lượng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định❤❤❤ Tiếp tục chương trình “Bát cháo yêu thương”…

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ NGÀY GIƯỜNG BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAO GỒM CHI PHÍ TRỰC TIẾP, PHỤ CẤP ĐẶC THÙ VÀ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRỰC NINH TỪ NGÀY 20/08/2019 (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019…